News and Events

ผาตูบ เอ็นคอน

บริษัท ผาตูบ เอ็นคอน จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ผาตูบ ดำเนินงานด้านการประกอบชิ้นงานเหล็ก (Fabrication) ตั้งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557